Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 615/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/05/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7041-1683685177628-45878378.docx
DT7041-1683685177628-45878378_converted(11.05.2023_09h13p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn