Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 21/VPUB-LCT   Ngày ky´: 13/05/2022  
  Trích yếu: V/v Lịch công tác tuần thứ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)  
Tệp đính kèm:
DT7071-1652428282438-35727007.docx
DT7071-1652428282438-35727007_converted(13.05.2022_15h02p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa