Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1668/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường phối hợp,hỗ trợ cơ quan Tòa án trong công tác xét xử  
Tệp đính kèm:
VB-chi-dao-cua-UBND-tinh-tham-gia-phien-toa-HC-_vominhtam-06-04-2021_08h58p22.docx
VB-chi-dao-cua-UBND-tinh-tham-gia-phien-toa-HC-_vominhtam-06-04-2021_08h58p22_converted(06.04.2021_16h20p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu