Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 847/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 847_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh