Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 844/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/07/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp  
Tệp đính kèm:
DT10353-1657076042277-31831280.docx
DT10353-1657076042277-31831280_converted(08.07.2022_07h57p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn