Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2206/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/11/2021  
  Trích yếu: Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19291-1637312110641-69373008_lehuyen-21-11-2021_20h47p06.doc
DT19291-1637312110641-69373008_lehuyen-21-11-2021_20h47p06(22.11.2021_08h51p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung