Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 850/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường lâm nghiệp (đường tuần tra Suối Giếng).  
Tệp đính kèm:
QDCT 850_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt