Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1378/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/08/2020  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1378_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh