Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 16/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 19/04/2022  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5467-1649904724270-12654894.doc
DT5467-1649904724270-12654894(19.04.2022_09h50p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ