Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1574/KH-UBND   Ngày ky´: 17/04/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT5498-1649925106957-43881200.doc
DT5498-1649925106957-43881200_converted(17.04.2022_10h15p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc