Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 519/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/02/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT2008-1676444889132-08401584_nguyendinhtuan-15-02-2023_22h22p26.docx
DT2008-1676444889132-08401584_nguyendinhtuan-15-02-2023_22h22p26(16.02.2023_16h04p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh