Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3854/KH-UBND   Ngày ky´: 06/09/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13742-1662366762223-35393599.doc
DT13742-1662366762223-35393599_converted(06.09.2022_10h55p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy