Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3191/UBND-KTTH   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v chủ trương tổ chức cải tạo sửa chữa nhà làm việc Trung tâm giám định y khoa Pháp y và sửa chữa khu vệ sinh của Bệnh viện Y dược cổ truyền.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3191_signed.pdf
có ý kiến cụ thể về nguồn vốn đầu tư cải tạo của Trung tâm Giám định Y khoa Trình.doc
có ý kiến cụ thể về nguồn vốn đầu tư cải tạo của Trung tâm Giám định Y khoa Trình(31.08.2020_10h53p59)_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường