Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 859/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V/v điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Giám định Y khoa (cũ) sang Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh quản lý sử dụng.  
Tệp đính kèm:
QDCT 859_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương