Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3400/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 09/08/2019  
  Trích yếu: V.v tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  
Tệp đính kèm:
CVUB3400_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng