Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6013/KH-UBND   Ngày ky´: 03/11/2021  
  Trích yếu: V/v Tổ chức xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT18260-1635903973578-08571518_lehuyen-03-11-2021_13h18p49.doc
DT18260-1635903973578-08571518_lehuyen-03-11-2021_13h18p49(03.11.2021_13h41p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc