Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4445/QC-UBND-TĐTN   Ngày ky´: 13/10/2022  
  Trích yếu: V/v phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh THuận giai đoạn 2022-2027.  
Tệp đính kèm:
4445 QC-UBND-TDTN_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý