Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2017/KH-UBND   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: V.v xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB2017_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc