Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 182/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời CNX Renewable Energy Việt Nam tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 182_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào