Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2289/KH-UBND   Ngày ky´: 27/05/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT7775-1653455223730-43175625.xls
DT7775-1653455000459-14519763_nguyenthithanhbinh-26-05-2022_21h57p02.docx
DT7775-1653455000459-14519763_nguyenthithanhbinh-26-05-2022_21h57p02_converted(27.05.2022_15h01p50)_signed.pdf
DT7775-1653455223711-45582339(27.05.2022_15h27p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình