Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 35/TB-VPUB   Ngày ky´: 13/02/2020  
  Trích yếu: V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIV năm 2020.  
Tệp đính kèm:
TBVP 35_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh