Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 409/PC-VPUB   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: Chuyển văn bản số 15/020/CV/TNG-TNCNP ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná.  
Tệp đính kèm:
PCVP 409_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy