Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 35/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/01/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hành (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT248-1641762551827-09369865.doc
DT248-1641762551827-09369865(10.01.2022_14h42p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh