Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 28/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/06/2022  
  Trích yếu: V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8502-1654572164128-54721613.doc
DT8502-1654572240775-71164751.doc
DT8502-1654572316064-56755539.doc
DT8502-1654572240775-71164751_converted(08.06.2022_07h38p57)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO QD 28.2022(08.06.2022_07h52p32)_signed.pdf
QUY CHE KEM THEO QD 28.2022(08.06.2022_07h53p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam