Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 570/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/02/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 19/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT2218-1676863544081-21566592.pdf
DT2218-1676863544187-70453554.docx
DT2218-1676863544187-70453554_converted(21.02.2023_14h00p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam