Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3154/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 26/08/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Tệp đính kèm:
CVVP3154_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình