Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1292/KH-UBND   Ngày ky´: 30/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT4454-1648456410301-39295237_nnminh-29-03-2022_08h25p29.docx
DT4454-1648456410301-39295237_nnminh-29-03-2022_08h25p29(30.03.2022_08h06p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý