Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3335/UBND-TTPVHCCQ   Ngày ky´: 17/09/2020  
  Trích yếu: V/v thực hiện chi trả cước phí luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các Sở ban ngành và ngược lại cho Bưu điện tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3335_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh