Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3475/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 16/09/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3475_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý