Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3273/KH-BCĐ   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB3273_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc