Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 890/KH-UBND   Ngày ky´: 07/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT2907-1646190486738-76742867.doc
DT2907-1646190486738-76742867_converted(07.03.2022_08h04p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến