Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 967/KH-UBND   Ngày ky´: 10/03/2022  
  Trích yếu: V/v Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3327-1646825538822-72583177.doc
DT3327-1646825538822-72583177_converted(10.03.2022_08h42p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc