Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 57/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v QĐ Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13760-1692867099645-57284031.docx
DT13760-1692867099645-57284031_converted(28.08.2023_14h29p59)_signed.pdf
DT13760-1692866369921-16293281.docx(28.08.2023_14h40p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh