Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7019/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/12/2021  
  Trích yếu: V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT21584-1640482800197-10745156.pdf
DT21584-1640479943845-53132022_lehuyen-27-12-2021_10h26p48.doc
DT21584-1640479943845-53132022_lehuyen-27-12-2021_10h26p48(27.12.2021_12h35p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung