Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1636/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/10/2019  
  Trích yếu: phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa vừa Đường tỉnh 707B Phước Tiến – Cha Pơ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1636_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt