Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3854/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V.v đề cử giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia Chương trình "Trao đổi kinh nghiệm xây dựng và Quản lý quy hoạch đô thị tại Nhật Bản".  
Tệp đính kèm:
CVUB3854_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt