Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 43/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/08/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11952-1659513279993-13396039_nnminh-04-08-2022_08h44p56.doc
DT11952-1659513279993-13396039_nnminh-04-08-2022_08h44p56_converted(04.08.2022_13h49p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh