Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3303/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai phương án khai thác sử dụng cầu kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3303_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam