Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4598/UBND-KTTH   Ngày ky´: 23/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT16500-1666339400107-83776653_nguyenthithanhbinh-21-10-2022_15h26p13.doc
DT16500-1666339400107-83776653_nguyenthithanhbinh-21-10-2022_15h26p13(23.10.2022_22h15p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa