Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1062/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Bến (lần đầu).  
Tệp đính kèm:
DT12895-1691802980744-77940924_vominhtam-12-08-2023_10h34p36.doc
DT12895-1691802980744-77940924_vominhtam-12-08-2023_10h34p36_converted(12.08.2023_20h23p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh