Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2434/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội  
Tệp đính kèm:
DT8359-1654247080399-32015384.doc
DT8359-1654247080399-32015384(06.06.2022_07h36p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc