Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1468/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp nhận quà tặng của Công ty Nhơn Tân  
Tệp đính kèm:
DT5063-1649232712602-24071563.doc
DT5063-1649232712602-24071563(08.04.2022_08h29p05)_signed.pdf
29.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến