Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6006/KH-UBND   Ngày ky´: 03/11/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai “Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT17718-1635776592508-60345441_nguyendinhtuan-01-11-2021_22h40p42.doc
DT17718-1635776592508-60345441_nguyendinhtuan-01-11-2021_22h40p42_converted(03.11.2021_08h56p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh