Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1067/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/08/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12557-1691461087686-17304164.doc
DT12557-1691461135594-74842849.pdf
DT12557-1691461087686-17304164_converted(14.08.2023_14h00p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn