Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2084/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V.v hướng dẫn thực hiện Công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em.  
Tệp đính kèm:
CVVP2084_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung