Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2209/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V.v phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 444/KH-BGDĐT ngày 19/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP2209_signed.pdf
444_KH_BGDDT.PDF
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh