Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 84/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/12/2021  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20658-1639196213119-23999637.doc
DT20658-1639196213119-23999637_converted(13.12.2021_14h10p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc