Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 473/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/04/2023  
  Trích yếu: V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT5384-1681178536226-55992212_vominhtam-11-04-2023_10h57p10.docx
DT5384-1681178536226-55992212_vominhtam-11-04-2023_10h57p10_converted(11.04.2023_13h36p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy