Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1501/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/04/2022  
  Trích yếu: V/v Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo NQ 11  
Tệp đính kèm:
DT5200-1649404022679-74318020_nguyendinhtuan-08-04-2022_16h54p26.doc
DT5200-1649404022679-74318020_nguyendinhtuan-08-04-2022_16h54p26_converted(11.04.2022_12h27p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung