Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1780/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/12/2022  
  Trích yếu: V/v Điều chỉnh Quyết định 2135/QĐ ngày 10/6/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Định  
Tệp đính kèm:
DT19200-1670289127212-43209212_vominhtam-06-12-2022_10h41p40.doc
DT19200-1670289127212-43209212_vominhtam-06-12-2022_10h41p40_converted(06.12.2022_14h31p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm